O nás
<< Spät na úvodnú stránku

Ako sme vznikli…

             

    …od 1.1.2012 sme pre Vás a Vaše deti otvorili Centrum Voľného Času v Stožku.

  Po tvrdom boji pani starostky, úpenlivom tvorení správnych slov do projektu a následnom presadzovaní na vyšších  miestach je víťazstvom zaradenie CVČ v Stožku do školských zariadení SR.

  

 V našej obci je už dlhší čas možnosť navštevovania krúžkov, ktoré od spomínaného dňa zaraďujeme pod chod CVČ.Tým sa nám poskytuje možnosť pozdvihnutia úrovne, materiálno- technického vybavenia a následná možnosť zvýšenia odbornej vzdelanosti lektorov.

 

 

Prečo sme vznikli?    

  

                                                                                                                    


      

    podnetom bolo hlavne zabezpečenie voľnočasových aktivít bližšie k miestu bydliska, 

      aby Vaše deti nemuseli dochádzať do iných miest

-               určite radi privítate ľahšiu dostupnosť za krúžkami

 

                Kto sa k nám môže pridať?           


Spodná veková hranica členov záujmových krúžkov je od 3/ 5 rokov.

Vrchná hranica je na Vašom osobnom zvážení a prehodnotení s lektorom. No medze sa ani v tomto smere nekladú.

 

 

                Začína nám nový školský rok 2012/2013!!!        

  

  

  

  

 

  

Dovoľte nám, aby sme Vás srdečne privítali na stránke nášho Centra voľného času

v Stožku.

Stránku sme vytvorili pre Vás hlavne preto, aby Ste sa rýchlo dozvedeli o našich aktivitách, aktuálnych informáciách, podujatiach, súťažiach, ale najmä o záujmových útvaroch- krúžkoch, tvorivých dieľňach, súbore a iných aktivitách nášho zariadenia.

 

  

  

  

V našej obci sme pre všetkých, ktorí sa chcú neformálne vzdelávať, rozvíjať svoj talent,

 schopnosti, záujmy. Sme tu pre tých, ktorí chcú efektívne, zaujímavo využiť svoj voľný čas

i pre tých, ktorí chcú aktívne relaxovať.

 

 

  

  

  

Na našej stránke nájdete kontakty, informácie o našej pravidelnej aj prázdninovej činnosti

 i o službách, ktoré poskytujeme deťom, mládeži, dospelým.

 

        

  

Našou činnosťou prispievame k prevencii proti drogám a spoločensky nežiaducim javom,

 ako aj k participácii mladých ľudí na živote obce.

  

Činnosť CVČ Stožok bude prebiehať v priestoroch OcÚ Stožok, Miestneho kultúrneho strediska,

 Športovo - oddychového areálu a Pastoračného centra Stožok.

   

Umiestňujeme sem fotografie, zoznam podujatí na školský rok 2012/2013, prázdninové činnosti, príležitostné činnosti a pod. 

  

Veríme, že pre Vás bude naša web- stránka užitočným zdrojom informácií          

 a prajeme Vám príjemne strávené chvíle pri jej prezeraní.

  

Neváhajte a aktívne sa zúčastnite aktivít, ktoré pre Vás pripravujeme. Pridajte sa medzi našich členov a priateľov Centra voľného času v Stožku!

 

Prajeme Vám veľa úspechov v šk. roku 2012/2013!!!

 

Bc. Ivona Ungvarská, riaditeľka CVČ Stožok a lektori záujmových krúžkov

 

 

 

 

 

<< Spät na úvodnú stránku